VI Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w Kwidzynie

Dnia 25 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Kwidzyna Pan Andrzej Krzysztofiak. Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza wydarzenie miało uroczysty charakter.

 

Decyzją Walnego Zebrania na Członka Zarządu jednogłośnie wybrano Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, reprezentowanego przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego. Marszałek Jakubowski podkreślił, że „Członkowstwo Województwa Zachodniopomorskiego w Konwencie świadczy o ich bardzo poważnym podejściu do relacji polsko-ukraińskich. Działania podejmowane przez Konwent są niezmiernie ważne. Najważniejszym z elementów zbliżania dwóch narodów i budowania dobrych więzi na przyszłość jest współpraca młodzieży, która realizowana jest nie tylko w relacjach  kulturalnym i sportowym ale także naukowym, które w przyszłości przekształcą się w relacje gospodarcze”.

 

W posiedzeniu gościnnie wziął udział Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej, który w imieniu Ambasadora Ukrainy w Polsce Pana Markiyana Malskyego przekazał serdeczne pozdrowienia zarówno dla obecnych, jak i przyszłych Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Podkreślił, iż Ambasador jest wielkim zwolennikiem Konwentu a działania na rzecz integracji samorządów z Ukrainą są wyższym stopniem rozwoju współpracy międzypaństwowej i międzynarodowej. Podziękował wszystkim Członkom Konwentu za chęci działania, na rzecz Ukrainy.

 

Dyrektor Biura Zbigniew Zychowicz przedstawił założenia i cele wyjazdowego Posiedzenia Zarządu w mieście Browary na Ukrainie, połączonego z Misją Gospodarczą. Termin posiedzenia został ustalony na 23-27 kwietnia 2014 roku. Jako główny cel wskazano spotkanie z przedstawicielami Asocjacji Miast Ukraińskich oraz przedsiębiorcami ze strony Polski i Ukrainy. Marszałek Andrzej Jakubowski wskazał źródło wsparcia zagranicznych misji gospodarczych, które organizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Następnie Dyrektor Zbigniew Zychowicz dokonał analizy skuteczności działań i niepowodzeń na rzecz powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Wskazał na brak odpowiedzi ze strony urzędów centralnych. Wspomniano także o ostatnio podjętych działaniach, w tym wysłaniu listów do Premiera RP, polskich Posłów i Senatorów dotyczących zabezpieczenia w budżecie państwa 5 milionów złotych na rzecz powołania i funkcjonowania takiej instytucji.

 

W kolejnym punkcie omówione zostały założenia projektu „Tolerancja i otwartość – spojrzenie w przyszłość”. Dyrektor Zbigniew Zychowicz wskazał na ogromne zainteresowanie elit intelektualnych Lwowa stworzeniem mostu Szczecin-Lwów, mającym na celu wyzbycie się zjawiska nacjonalizmu. Zaznaczył także dobre relację między Polakami mieszkającymi w Szczecinie, a Niemcami z przygranicznych gmin, które mogą być doskonałym przykładem w projekcie.

 

Ostatnim punktem omawianym na Walnym Zebraniu Członków był udział Konwentu w V Baltic Business Forum mającego miejsce w dniach 16-18 października 2013 w Świnoujściu. Dyrektor Zbigniew Zychowicz podkreślił udział Konwentu wraz z Instytutem Rozwoju Regionalnego w 8 panelu pod tytułem „Rola JST w promocji biznesu na arenie międzynarodowej”.

 

Działania i idea Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina spotkały się z ogromnym entuzjazmem Starosty Ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka, Wicestarosty Kętrzyńskiego Zbigniewa Nowaka oraz Członka Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Mirosława Olejnika, którzy w swoich wystąpieniach zadeklarowali przystąpienie do Stowarzyszenia.