Walne Zebranie Członków Konwentu (04.04.2017)

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Konwentu. Spośród członków, na WZC obecni byli reprezentanci następujących samorządów: Gmina Chojna, Gmina Połczyn-Zdrój, Powiat Gnieźnieński, Powiat Drawski, Gmina Miejska Kwidzyn, Gmina Hrubieszów, Powiat Kartuski, Gmina Miejska Starogard Gdański, Miasto Sulmierzyce, Gmina Kołobrzeg, Powiat Świdwiński, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Biały Bór, Powiat Białogardzki, Gmina Police, Powiat Wejherowski oraz Honorowy Członek Konwentu – Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy.

Ponadto w obradach Walnego Zebrania Członków Konwentu udział wzięli zaproszeni goście:

Grzegorz Napieralski, Senator RP
Łew Zacharczyszyn, Konsul-kierownik konsulatu w Gdańsku
Teresa Kalina, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Lech Bany, Olgierd Kustosz, Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Bazyli Baran, Radny Miasta Szczecin

DSC03454

Otwarcia Posiedzenia dokonała Pani Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Kartuski, która przywitała wszystkich obecnych członków oraz zaproszonych gości.

DSC03470

 

Walne Zebranie Członków rozpoczęło się od wystąpień członków Konwentu, którzy przybliżyli obecnym na Zebraniu informacje o swoich kontaktach z ukraińskimi partnerami: Burmistrz Polic – Władysław Diakun, Mirosław Majka – Starosta Świdwiński, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Marcin Makohoński – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie; Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa oraz Janina Kwiecień – Starosta Kartuski opowiedzieli o swoich doświadczeniach ze współpracy z ukraińskim partnerem.

DSC03466

Podsumowaniem prezentacji poszczególnych członków Konwentu była również wypowiedź Pana Konsula Henryka Kołodzieja, który na początku podziękował za zaufanie, którym obdarzyli go członkowie Konwentu najpierw nadając mu tytuł honorowego członka Konwentu a następnie proponując funkcję pełnomocnika Zarządu stowarzyszenia. Pan Konsul podkreślił, że w jego ocenie samorządy są największym osiągnięciem polskiej państwowości po przemianach roku 1989. Pan Konsul podkreślił, że sukcesem współpracy Polski z Ukrainą było przejście od oficjalnych relacji władz do rozwiniętych relacji codziennych zwykłych obywateli i nawiązanie współpracy na wielu różnych polach. Konsul wspomniał również o współorganizowanej w marcu przez Konwent wizyty studyjnej grupy nauczycieli z Ukrainy jako przykładu rozwiniętej współpracy oby państw. Konsul podkreślił również, że informacje o wydarzeniach na wschodzie Ukrainy powinny być nadal przekazywane w polskich mediach ze względu na bliskość geograficzną tych wydarzeń żeby uzmysłowić Polakom znaczenie walk, które toczą się na wschodzie Ukrainy. Kończąc swą wypowiedź Pan Konsul podziękował samorządom i wszystkich innym instytucjom i organizacją, które podejmują działania w celu rozwoju współpracy społeczeństw Polski i Ukrainy.

DSC03455

Po wypowiedzi Pana Konsula Kołodzieja Przewodniczący Zebrania – Starosta Białogardzki Tomasz Hynda przekazał głos gościom.

DSC03500

Jako pierwszego zaprosił Pana Konsula Generalnego z Gdańska – Lwa Zacharczyszyna. Pan Konsul podkreślił, że powstanie i funkcjonowanie Konwentu jest w jego ocenie bardzo ważnym wydarzeniem dla rozwoju samorządowego wymiaru współpracy Polski z Ukrainą. Podkreślił, że Polska i Ukraina skazane są na wspólną przyszłość i od tego jakie zbudujemy wzajemne relacje zależeć będzie jakość tej przyszłości. Rozwój samorządu jest jednym z głównych aspektów współpracy Polski i Ukrainy, Pan Konsul stwierdził również że trwająca na Ukrainie reforma samorządowa w dużym stopniu oparta jest na polskich rozwiązaniach samorządowych. Właśnie w tym okresie, jak zaznaczył Pan Konsul, bardzo ważna dla ukraińskich samorządów jest pomoc z polskiej strony aby podzielić się polskimi doświadczeniami z funkcjonowania samorządów aby strona ukraińska popełniła jak najmniej błędów w procesie reformy administracyjnej. Kończąc swoją wypowiedź Konsul Zacharczyszyn życzył członkom Konwentu dalszego rozwoju organizacji i wyraził głęboką nadzieję, że coraz więcej polskich samorządów zacznie wstępować w szeregi Konwentu, który jako zgromadzenie samorządowe ma szansę odgrywać ważną rolę w kształtowaniu wzajemnych relacji politycznych Polski i Ukrainy. Ponadto podziękował członkom Konwentu za skuteczne i mądre budowanie wspólnej polsko-ukraińskiej przyszłości.

DSC03506

Jak kolejny gość głos zabrał Senator RP Grzegorz Napieralski, który wspomniał, że dobre relacje między narodami (wyraźnie podkreślił między narodami a nie państwami) buduje się na poziomie samorządu, tego najbliższego każdemu człowiekowi. To bezpośrednie relacje ludzi budują pozytywną współpracę międzynarodową. Kontynuując wątek Pan Senator zauważył, że współpraca międzynarodowa samorządów jest najlepszą płaszczyzną rozwoju pozytywnych relacji z innym narodem. Podkreślił również szczególną rolę polskich samorządów, które po przemianach roku 89 same poszukiwały nauki i pomocy u naszych zachodnich sąsiadów, a dzisiaj stanowią wzór do naśladowania i są najlepszymi mentorami dla rozwijających się ukraińskich władz samorządowych. Pan Senator wyraził zadowolenie, że powstają takie inicjatywy jak Konwent ponieważ przekazywanie przez samorządy wiedzy na Ukrainie przyniesie korzyści zarówno dla Ukrainy jak i Polski. Wzajemna wymiana doświadczeń wzbogaca również nasze samorządy, ponieważ na Ukrainie również podejmuje się szereg interesujących i ciekawych inicjatyw, które mogą wnieść coś dobrego do rozwoju polskich samorządów. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Senator podkreślił, że zapoznając się z naszą działalnością szczególną uwagę zwrócił na młodzież, na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy. Waga współpracy na tej niwie jest szczególnie istotna w kontekście przyszłych pozytywnych relacji.

Nawiązując do wypowiedzi Pana Senatora i wcześniejszych wystąpień Panów Konsulów Przewodniczący Zebrania – Starosta Białogardzki Tomasz Hynda przypomniał wszystkim obecnym, że Konwent ma swój duży wkład w powstaniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, która wzorem Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży pełni rolę głównego przekaźnika środków finansowych na organizację projektów wymiany młodzieży z Polski i Ukrainy.

DSC03512

Jako ostatni z gości głos zabrał również obecny na Walnym Zebraniu Członków Radny Miasta Szczecin Pan Bazyli Baran, który na początku serdecznie podziękował za otrzymane zaproszenie. Pan Radny w swym wystąpieniu po krótce przybliżył współpracę Miasta Szczecin z ukraińskim partnerem – miastem Dnipro. Ponadto wskazał, że w Szczecinie mniejszość ukraińska jest najliczniejsza, ze wszystkich mniejszości narodowych mieszkających w mieście pomimo znacznej odległości od Ukrainy.

Ponownie głos zabrała Pani Prezes Janina Kwiecień, która w nawiązaniu do słów poprzedników przybliżyła obecnym na Walnym Zebraniu o pracach, jakie samorządy w województwie pomorskim rozpoczęły nad strategią integracji pracowników z Ukrainy ze społecznościami miejscowości, w których oni pracują. Dokument ten w zamierzeniu twórców ma stworzyć katalog działań, które doprowadzą do integracji Ukraińców z mieszkańcami miast i miasteczek, w których żyją i pracują aby wyeliminować potencjalne niebezpieczne zjawiska, które towarzyszą braku integracji obcokrajowców z lokalną społecznością.

 DSC03472

Po przerwie głos zabrała Pani Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu która przedstawiła obecnym sprawozdanie z działalności Zarządu Konwentu za okres 10.03.2016 – 03.04.2017. Następnie sprawozdanie z działalności biura Konwentu wygłosił Tomasz Kowalik – Asystent Dyrektora Biura Konwentu, który przybliżył wszystkim obecnym projekty i inicjatywy, które biuro Konwentu zrealizowało od czasu poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej obecni na Walnym Zebraniu członkowie Konwentu udzielili absolutorium Zarządowi Konwentu za działalność w 2016 roku. Ważnym punktem zebrania była również informacja Tomasza Kowalika o stanie przygotowań do organizacji Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu.

DSC03471

Ponownie głos zabrali Panowie Konsulowie – Łew Zacharczyszyn oraz Henryk Kołodziej. Pan Zacharczyszyn wyraził dużą radość, że planowany przez nas Festiwal odbędzie się w Truskawcu ponieważ jest to najlepsze ukraińskie uzdrowisko posiadające bazę hotelową na wysokim poziomie. Ponadto Pan Konsul ponownie wspomniał o forum samorządowym, które odbędzie się w Truskawcu w czerwcu tego roku i poinformował, że zwróci się do organizatorów tego wydarzenia aby zaprosili do udziału delegację Zarządu Konwentu, dzięki czemu Konwent będzie miał okazję nawiązać nowe kontakty z samorządami na Ukrainie. Konsul wyraził również zadowolenie z faktu, że Konwent angażuje się w działalność Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Ponadto Konsul powiedział członkom Konwentu, że mogą liczyć na jego pomoc w kwestii nawiązania nowej współpracy z ukraińskimi samorządami bądź odnowienia współpracy z dotychczasowym partnerem.

DSC03517

Konsul Kołodziej natomiast podziękował pracownikom biura Konwentu – Viktorii Kucheruk oraz Tomaszowi Kowalikowi za wysiłek jaki włożyli w pracę stowarzyszenia w ostatnim roku oraz wyraził nadzieję, że progres rozwoju stowarzyszenia będzie nadal trwał w kolejnych latach. Ponadto Konsul wystosował prośbę do członków Konwentu o zorganizowanie dla sierot i półsierot, które straciły rodziców w trakcie trwającej na Ukrainie ale i dla weteranów tego konfliktu pobytu w Polsce, który pozwoliłby im przezwyciężyć wojenną traumę i pomógł w szybszym powrocie do zdrowia. Był to ostatni punkt Walnego Zebrania Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina w 2017 roku.