Wizyta nowego Starosty Śniatyńskiego

W dniach 14 – 15 maja br. gościliśmy Romana Malinovskiy, nowo wybranego Starostę z zaprzyjaźnionego Powiatu Śniatyńskiego na Ukrainie. W skład delegacji wszedł również Wołodymir Tomasz, radny Powiatu Śniatyńskiego oraz Wiaczesław Semeliuk, prezes Ukraińsko – Polskiej Fundacji.

Wizyta nowego StarostyWizyta nowego Starosty

Wizyta podyktowana była rozwojem współpracy i wymianie doświadczeń samorządowych. Podczas spotkania w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, ukraińscy samorządowcy zwrócili uwagę, że na tym etapie najistotniejsze są projekty kształcące świadomość, jaką odpowiedzialność i obowiązki niesie demokracja. Ponadto projekty powinny zawierać cele i kierunki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zachowania kultury i tradycji, rozwoju regionu, turystyki, obywatelskości w małych środowiskach, aktywizacji osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Projekty i programy edukacyjne, dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Edukacji, oprą się w znacznej mierze na wymianie grup uczniów.

Wizyta nowego Starosty