Zarząd Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z dnia 08.01.2015 r.

Na mocy Uchwały Nr 2/2015 Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z dnia 08.01.2015 r. Powiat Kartuski, Gmina Radomyśl nad Sanem oraz Gmina Hrubieszów zostały przyjęte w poczet Członków Konwentu. Wyrażamy nadzieję, że przyszła współpraca okaże się owocną, a doświadczenie tych samorządów w kontaktach ze stroną ukraińską przyczyni się do zacieśnienia i rozwoju bilateralnej współpracy.

Jednocześnie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do przystąpienia do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.