„Zostań liderem młodzieżowej samorządności” – projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Klasztorna”

W projekcie brało udział 20 uczestników ze Śniatynia i 20 z I LO w Kartuzach.

Projekt miał za zadanie uświadomienie jego uczestnikom znaczenia działań podejmowanych na poziomie samorządu lokalnego i ich wpływu, na jakość życia mieszkańców. Promował wśród młodzieży ideę samorządności lokalnej, jako narzędzia kształtującego tożsamość obywatelską. W toku realizacji projektu została przeprowadzona seria spotkań z ludźmi, którzy w różnych momentach historycznych tworzyli polski samorząd i organizacje pozarządowe. Bardzo ważnym punktem projektu było spotkanie z byłym prezydentem RP p. Lech Wałęsą, Młodzież uczestniczyła też w warsztatach i debatach, które miały na celu uświadomienie młodym ludziom, kim tak naprawdę są dla społeczeństwa, jak mogą budować wspólnotę lokalną i odnajdywać się w tej rzeczywistości.

W ramach projektu jego uczestnicy zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, miejsce, które jest źródłem inspiracji i nadziei dla tych, którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych, miejsce, w którym ideały ruchu Solidarność demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu zachowały swoją atrakcyjność i aktualność.

Ważnym elementem projektu był też pobyt gości w polskich rodzinach, gdzie mieli możliwość poznania zwyczajów i tradycji w polskich domach, była to też okazja do przełamania stereotypów, poznania i zrozumienia własnych mentalności.

 

Więcej informacji o projekcie:

Młodzi Ukraińcy poznają Kaszuby i polską drogę do demokracji

Kartuzy. Młodzi Ukraińcy poznają na Pomorzu idee demokracji