Gmina Biały Bór

Gmina Biały Bór leży w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie szczecineckim. Zajmuje obszar 270 km2 i liczy ok. 5367 mieszkańców.  Duże obszary leśne, doliny rzeczne i czyste jeziora, dwa wodne rezerwaty przyrody: Jez. Iłowatka i Jez. Głębokie, dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń. Walory przyrodnicze wraz z oznakowanymi szlakami rowerowymi, konnymi i szlakami pieszymi stwarzają dogodne warunki do uprawiania wszelkich form turystyki aktywnej. Dla turystów dostępna jest plaża strzeżona, z wydzielonym basenem dla dzieci oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego. Miejsce to uzyskało Certyfikat „Bezpiecznego Kąpieliska”, a w 2010 i 2011 r. tytuł „Najlepszego Kąpieliska Śródlądowego w województwie zachodniopomorskim”. 

Biały Bór to znany na całą Europę ośrodek jazdy konnej, gdzie co roku odbywają się międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego (WKKW). Równie popularne i znane w regionie  są „wczasy w sidle”, które oferują profesjonalne ośrodki jeździeckie.

 

 

 

 

Dużą część mieszkańców Białego Boru stanowi ludność pochodzenia ukraińskiego, znajdują się tu szkoły z ukraińskim językiem nauczania oraz greckokatolicka cerkiew projektu prof. Jerzego Nowosielskiego zwana „perłą architektury sakralnej”. Chlubą mniejszości ukraińskiej jest Zespół Ukraińskiego Tańca Ludowego „Witrohon” oraz chór „Dżereło”.

Strona internetowa: www.bialybor.com.pl

Łuck

Miasto położone w zachodniej części Ukrainy, jest stolicą Obwodu Wołyńskiego, będąc jednocześnie politycznym, kulturowym i religijnym centrum Wołynia. W mieście rozwinięte są następujące gałęzie przemysłu: maszynowy, spożywczy, chemiczny, odzieżowy. Współpraca na niwie gospodarczej odbywa się z 79 krajami. W Łucku funkcjonuje 6 uniwersytetów, 3 licea, koledż, technikum oraz 4 gimnazja. Dla mieszkańców oraz turystów dostępne są kina, muzea (m.in. wojskowości, ikon, krajoznawcze, czy też historii kinematografii), festiwale: „Poleskie lato z folklorem”, muzyki i sztuki „Up-fest”, piosenki estradowej „Na falach Świtazia” czy też kultury historycznej „Noc na łuckim zamku”.

Partnerstwo Białego Boru z Łuckiem rozpoczęło się w 1991 r. porozumieniem w dziedzinie społeczno-gospodarczej.  Z kolei w 1997 r. zostało ono poszerzone o wymianę młodzieży (wyjazdy nad Świteź).

Strona internetowa: http://www.lutsk.ua/

Lwów

Lwów to położona nad rzeką Pełtwią stolica Obwodu Lwowskiego. Liczy 757 020 mieszkańców i jest tym samym siódmym co do liczby mieszkańców ukraińskim miastem.
Miasto stanowi swoiste centrum kulturalne (ponad 40 muzeów, 20 galerii, 7 kin, Opera Lwowska), znajduje się tu największa na terenie państwa ukraińskiego zabytków architektonicznych, historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jednocześnie miasto należy do najważniejszych ośrodków akademickich na Ukrainie z Politechniką Lwowską oraz Uniwersytetem Lwowskim na czele. Posiada rozwiniętą infrastrukturę transportową, na jego terenie rozwinęły się następujące gałęzie przemysłu: cukrowniczy, browarniczy, farmaceutyczny, spożywczy, energetyczny, maszynowy.

Umowa partnerska Białego Boru ze Lwowem została podpisana w 1996 r. Współpraca swoim zakresem obejmuje wymianę młodzieży.

Strona internetowa: http://city-adm.lviv.ua/

Aktualności