Gmina Miejska Starogard Gdański

Starogard Gdański, liczący dziś 48 185 mieszkańców i zajmujący powierzchnię 25,28 km², jest jedną z najstarszych miejscowości Polski Północnej, wykształconą prawdopodobnie z osady neolitycznej (4-5 tysięcy lat p.n.e.) i leżącą w pobliżu lub nawet na samym tzw. szlaku bursztynowym. Dziś Starogard jest prężnym i samodzielnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. Władze miasta starają się uważnie śledzić tempo przemian gospodarczych w kraju oraz osiągnięcia państw europejskich w różnych dziedzinach.

Działania te mają na celu stałe poprawianie warunków życia codziennego mieszkańców, uatrakcyjnienie miasta pod względem turystycznym i jako miejsca dla przyszłych inwestorów.

Starogard Gdański jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń: Związku Miast Polskich, Forum Rewitalizacji Miast, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Bałtyk”, „QeC – ERAN” Dzielnice w kryzysie. Europejskiej Sieci Obszarów Objętych Regeneracją, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, Fundacji „Fundusz Rozwoju Demokracji Lokalnej”, Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce, Stowarzyszenia „Związek Miast Autostrady A-1”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnej Wisły, Związku Samorządów na rzecz Modernizacji Drogi Tranzytowej nr 22, nr 50 na odcinku od przejścia granicznego zachód do przejścia granicznego wschód oraz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Strona internetowa: http://www.starogard.pl

Białogród nad Dniestrem

Białogród nad Dniestrem to miasto w południowo-zachodniej Ukrainie, położone na Nizinie Czarnomorskiej. Liczy ono ok. 51 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia to 1910,32 km2. Zostało uznane przez UNESCO za jedno z najstarszych na świecie, jako że jego początki sięgają IV w. p.n.e. Długa historia miasta widoczna jest w licznych zabytkach: pozostałościach miasta Tiry, średniowiecznej fortecy, średniowiecznym kościele ormiańskim pw. Zaśnięcia Przeczystej Bogurodzicy, Cerkwi Jana Predteczi.
Na przestrzeni wieków miasto wielokrotnie zmieniało swoją nazwę, ale zawsze pozostawało ważnym ośrodkiem handlowym, przez który przechodziło wiele szlaków handlowych, jakie łączyły Europę Wschodnią z Zachodnią. Również obecnie jest ono ośrodkiem silnego rozwoju przemysłu (działają w nim 24 zakłady, które w większości znajdują się w rękach prywatnych).

List intencyjny o współpracy podpisano w Białogrodzie nad Dniestrem, w lutym 2002 roku natomiast „Umowa o przyjaźni, współpracy i nawiązaniu stosunków bliźniaczych między Starogardem Gdańskim (Rzeczpospolita Polska) a Białogrodem nad Dniestrem (Ukraina), podpisana została 4 sierpnia 2004 r. w Starogardzie Gdańskim.

Strona internetowa: http://www.bilgorod-d.org.ua

Aktualności