Gmina Połczyn-Zdrój

Połczyn Zdrój jest kurortem znanym w Polsce i za granicą. W oparciu o bogate złoża znakomitej jakości borowiny i permskich solanek miasto z powodzeniem podtrzymuje i rozwija ponad 300-letnie tradycje uzdrowiskowe, natomiast teren gminy jako wchodząca w znacznej części w skład Drawskiego Parku Krajobrazowego stanowi jeden z najbardziej urokliwych i atrakcyjnych turystycznie zakątków Pomorza Zachodniego. Gmina Połczyn Zdrój zajmuje powierzchnię 343 km². Gminę zamieszkuje 16 672 mieszkańców, z czego na miasto przypada 8959 osób, a na terenach wiejskich mieszka 7713.

Przez teren gminy Połczyn Zdrój przepływa sześć rzek – Parsęta, Drawa, Wogra, Dębnica, Bukowa, Mogilica, a aż trzy z nich mają tu swoje źródła. W gminie znajduje się 11 jezior o łącznej powierzchni około 450 ha. Od początku 2004 roku na obrzeżach uzdrowiskowej części miasta znajduje się zbiornik retencyjny chroniący miasto przed powodzią.

Dzięki ostatnim zlodowaceniom ery kenozoicznej rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, a wysoczyzny morenowe pocięte głębokimi dolinami rzek zlokalizowane w południowej części gminy noszą miano „Szwajcarii Połczyńskiej”. Powierzchnia gminy w blisko 40% pokryta jest lasami, w których znaczną część stanowią siedliska buka pomorskiego o wysokich walorach estetyczno-krajobrazowych. Są tu trzy rezerwaty przyrody i kilkadziesiąt gatunków roślin i zwierząt znajdujących się pod ścisłą ochroną. Przez gminę wiodą trzy piesze szlaki turystyczne, szlak konny, trzy szlaki rowerowe i 30 kilometrowa ścieżka rowerowa zbudowana na dawnym nasypie kolejowym do Złocieńca.

Ograniczenia w rozwoju przemysłu i działalności szkodliwej dla środowiska wynikające z obecności stref uzdrowiskowych, Drawskiego Parku Krajobrazowego i obszarów Natura 2000 sprawiają, że wiodącą gałęzią lokalnej gospodarki jest działalność uzdrowiskowo-turystyczna. W mieście i na obrzeżach działają państwowe i prywatne sanatoria, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne. Dynamiczny rozwój tej branży sprawia, że w ostatnim czasie przybywa tego typu obiektów, a dotychczas istniejące podnoszą swój standard.

Wykorzystując naturalne walory uzdrowiskowe w Połczynie Zdroju leczy się schorzenia reumatyczne, choroby zapalne narządów ruchu, choroby zwyrodnieniowe, stany po urazach i operacjach w obrębie narządów chuchy, choroby układu nerwowego, choroby kobiece (w tym niepłodność), choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, reumatoidalne zapalenia stawów, schorzenia układu krążenia i układu oddechowego.

Połczyn Zdrój jest miastem, w którym odbywają się liczne wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym – Impreza Integracyjna dla Dzieci Niepełnosprawnych „Radość bez Granic”, Ogólnopolskie Spotkania Myśliwskie „Darz Bór”, Ogólnopolski Turniej Policyjnych Patroli Rowerowych, Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Skamandrytów to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta.

Wśród wielu atrakcji występujących w Połczynie Zdroju na szczególną uwagę zasługuje 80 ha park, w którym zlokalizowana jest większość obiektów uzdrowiskowych oraz pijalnia wody „Joasia”. Występuje tu ponad 60 gatunków drzew i krzewów. Kolejny wartościowy obiekt to wzniesiony w XIII wieku zamek. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, a średniowieczny charakter zachowały jedynie piwnice.

Strona internetowa: http://www.polczyn-zdroj.pl

Rejon Korosteński

Rejon Korosteński zajmuje powierzchnię 1739 km2, a liczba ludności wynosi około 29 tys. mieszkańców. Całość rejonu można podzielić na trzy części: północną oraz południową – pokrytą lasami, a także wschodnio-zachodnią, na której znajdują się wyrobiska i kopalnie. Na terenie rejonu umiejscowione są przedsiębiorstwa budowlane, jak i liczne gospodarstwa rolne. Rejon Korosteński posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową.

Co roku odbywa się tu ogólnokrajowy literacki konkurs „Prosto na Pokrowę”, który za główny cel stawia sobie promocję współczesnej ukraińskiej literatury.

Współpracę pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój i Rejonem Korosteńskim zapoczątkował projekt pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy”. Ideą przewodnią współpracy była wymiana doświadczeń w pracy samorządowej na poziomie gminy i powiatu poprzez wizyty (kilkudniowe) pracowników z poszczególnych partnerskich jednostek, wzajemne dzielenie się swoimi osiągnięciami i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z pracą samorządową. Zaowocował on podpisaniem na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z przedstawicielami 19 innych jednostek samorządu terytorialnego Listów intencyjnych o współpracy partnerskiej.

Strona internetowa: http://korosten-rda.gov.ua

Aktualności