Gmina Police

Gmina Police znajduje się w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Od północy graniczy z gminą Nowe Warpno, od południa ze Szczecinem, od wschodu z gminą Goleniów, a zachodnim sąsiadem są Niemcy. Obszar gminy Police to 25 166,9 ha. Liczba mieszkańców – ponad 40 tys. Jest to jedna z większych gmin w regionie. Na jej terenie znajdują  się Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – jeden z największych producentów nawozów  sztucznych i jedyny w kraju producent bieli tytanowej.

Strona internetowa: http://www.police.pl

Miasto Nowy Rozdół

W maju 2002r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie.
Współpraca związana jest głównie z popieraniem wymiany młodzieży, sportowców, turystów, kontaktów między różnymi organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami, wspierania współpracy gospodarczej oraz doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji samorządowych.

 

Partnerstwo ma na celu wspierać rozwój i współpracę dotyczącą oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i turystyki, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego, służby zdrowia i opieki społecznej, stworzenie możliwości wzajemnego poznania się, wymiany myśli i informacji między mieszkańcami obu miast .
Podsumowaniem zadań związanych ze współpracą partnerską są coroczne spotkania obu miast w Policach podczas „Międzynarodowych Dni Polic”. Nowy Rozdół korzysta z doświadczeń Gminy Police w zakresie pozyskiwania środków przedakcesyjnych, przygotowując się do możliwości, które niesie za sobą rozszerzenie UE na wschód. Gmina Police wspiera Ukrainę poprzez partnerstwo z Nowym Rozdołem w dążeniu do przyłączenia się do demokratycznego świata.

Strona internetowa: http://www.novyrozdil.lviv.ua/

Aktualności