Miasto Sulmierzyce

Sulmierzyce są niezwykle urokliwą miejscowością leżącą na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, która posiada liczne atrakcje turystyczne: Drewniany Ratusz – zaliczany do zabytków klasy zerowej i uważany za jedyny tego typu obiekt w Europie, neobarokowy Kościół Parafialny oraz XVIII wieczny Wiatrak Koźlak. To miasteczko o bogatej i ciekawej historii, dużych osiągnięciach kulturalnych i sportowych, znane z gospodarności i pracowitości jego mieszkańców. Tutaj widać jak tradycja harmonijnie splata się ze współczesnością. Dbamy o zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednocześnie tworzymy dogodne warunki dla życia mieszkańców i rozwoju przyszłych pokoleń.

Sulmierzyce są miejscowością o powierzchni 2898 ha (28,9 km2), którą zamieszkuje 2790 osób. Przez miasteczko posiadające status gminy miejskiej przebiega droga wojewódzka łącząca Krotoszyn z Odolanowem i dalej z Ostrzeszowem. Miasto położone jest nad niewielką rzeką – Czarną Wodą będącą dopływem Baryczy.

Mimo, że Sulmierzyce posiadają prawa miejskie, wielu jej mieszkańców jest rolnikami. Prowadzi małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne. Tereny zabudowane zajmują jedynie 5,4% powierzchni miasta. Użytki rolne to 67,8% obszaru miejscowości. Lasy stanowią 25% terenu należącego do Sulmierzyc.

W imieniu wszystkich mieszkańców zapraszamy do odwiedzenia Sulmierzyc, zapewniając gościnność i serdeczne przyjęcie, przychylność i pomoc władz samorządowych.

Strona internetowa: www.sulmierzyce.pl

Współpraca z Ukrainą

W dniach 26-29 sierpnia 2010 r. w Sulmierzycach gościliśmy Ukraińską delegację ze wsi Juriwka położonej w Obwodzie Winnickim.
Pięcioosobowa delegacja w składzie: Lidia Golomyz, Lilia Pshegalinska, Olena Vozyuk, Petro Naphanko, Vasyl Sosiuk podczas swojej wizyty odwiedziła m.in. Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach, Publiczne Przedszkole, Zakład Usług Komunalnych, Miejską Bibliotekę Publiczną, Sulmierzycki Ratusz oraz Wiatrak. Podczas pobytu goście z Ukrainy spotkali się z pracownikami Urzędu, kierownikami sulmierzyckich jednostek i Radnymi. Wzięli również udział w „Biesiadzie Sulmierzyckiej z LGD”. 27 sierpnia 2010 r. w obecności Radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach i Kierowników Jednostek Organizacyjnych podpisano umowę o wzajemnej współpracy.

Aktualności