Powiat Białogard

Powiat Białogardzki w województwie zachodniopomorskim położony jest w całości w dorzeczu Parsęty na Równinie Białogardzkiej będącej częścią składową Niziny Szczecińskiej. Obejmuje teren:
• miasta Białogard,
• gminy Białogard,
• miasta i gminy Karlino,
• miasto i gminy Tychowo.
Powiat zajmuje powierzchnię 846,6 km², którą zamieszkuje 49 856 mieszkańców,
ludność zamieszkująca miasto stanowi 62,4%, przyrost naturalny (na 1000 ludności) to 0,8
. Powiat Białogardzki graniczy z czterema powiatami: kołobrzeskim, koszalińskim, szczecineckim i świdwińskim.
Usytuowanie Powiatu w bliskiej odległości od morza i pojezierza czyni go bardzo atrakcyjnym terenem.
Powiat Białogardzki jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym województwa zachodniopomorskiego. Przez jego teren przebiegają dwa szlaki komunikacyjne łączące Kołobrzeg z Poznaniem oraz Szczecin z Gdańskiem.
Powiat Białogardzki wyróżnia przemysł drzewny i przetwórstwa rolno-spożywczego, a także rozwinięte rolnictwo, które stanowi bazę surowcową dla przemysłu przetwórczego. W nasz region zainwestowało kilkanaście przedsiębiorstw z Europy. Inwestycjom sprzyja bardzo dobra infrastruktura techniczna, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz profesjonalne przygotowanie Zarządów Gmin.

Strona internetowa: http://www.powiat-bialogard.pl/

Rejon Brusiliw

Powiat Białogardzki nawiązał współpracę międzynarodową z Rejonem Brusiliw. Rejon Brusiliw leży w Obwodzie Żytomierskim w pobliżu Kijowa. Rejon ten powstał po katastrofie w Czarnobylu i to właśnie tam przesiedlono mieszkańców Czarnobyla. Mieszka tam wielu Polaków.
Opierając się na zasadach równości, wzajemnego porozumienia, szacunku i zaufania w dniu 12 czerwca 2010r. podpisano umowę o współpracy. Kierując się chęcią rozwijania i wzmacniania przyjaznych stosunków jako szczególnie ważną Strony uznały współpracę pomiędzy organami i instytucjami samorządów lokalnych.

Aktualności