Powiat Chojnicki

Herb ChojnackiPowiat chojnicki (1364 km2) położony jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Graniczy z powiatem: bytowskim, człuchowskim, kościerskim
i starogardzkim leżącymi w województwie pomorskim oraz powiatem sępoleńskim
i tucholskim w województwie kujawsko-pomorskim. Obszar powiatu zamieszkuje ponad 96 tys. osób, z czego w miastach żyje ponad 55 tys. Powiat chojnicki dzieli się na pięć gmin:

 • 1) Miasto Chojnice,

 • 2) Miasto i Gmina Brusy,

 • 3) Miasto i Gmina Czersk,

 • 4) Gmina Chojnice,

 • 5) Gmina Konarzyny.

Siedziba powiatu usytuowana jest w Chojnicach. Na terenie powiatu dominują grunty leśne (52,5%), na drugim miejscu zaś znajdują się użytki rolne (37,9%). Pozostałe grunty zajmują niecałe 10% obszaru powiatu.

Na terenie powiatu działania ponad 8000 podmiotów, z czego niemal 94% to mikroprzedsiębiorstwa. Gospodarka powiatu opiera się na przetwórstwie drewna, przetwórstwie spożywczym, budownictwie oraz przemyśle metalowym i maszynowym.

Najważniejszym atutem powiatu chojnickiego są znaczne obszary przyrodnicze chronione prawem, charakteryzujące się wysoką jakością środowiska przyrodniczego. Na terenie powiatu znajdują się dwa parki krajobrazowe – Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Dodatkowo powiat posiada znaczące i wybitne walory turystyczne związane z licznie występującymi jeziorami i rzekami.

Ważnym atutem powiatu jest przynależność powiatu do regionu kulturowego Kaszub. Powiat chojnicki charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym i licznymi zabytkami.

 • 1) Stare Miasto w Chojnicach,

 • 2) XVIII w. Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Chojnicach,

 • 3) Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela,

 • 4) Brama Człuchowska wraz z kompleksem baszt, murów obronnych i fosy w Chojnicach,

 • 5) Muzeum Historyczno- Etnograficzne w Chojnicach,

 • 6) Park Narodowy „Bory Tucholskie”,

 • 7) Zaborski Park Krajobrazowy,

 • 8

  ) Kamienne Kręgi w Odrach,

 • 9) Akwedukt w Fojutowie,

 • 10) zapora wodna na rzece Brdzie oraz Wielki Kanał Brdy,

 • 11) przystań jachtowa i promenada w Charzykowach,

 • 12) most zwodzony w Małych Swornegaciach,

 • 13) „Kaszubska Marszruta” – sieć ścieżek i szlaków rowerowych łączących gminy powiatu,

 • 14) miejscowości turystyczne: Swornegacie, Charzykowy, Męcikał.

Oficjalna strona: www.powiat.chojnice.pl

Powiat Korsuń Szewczenkowski wchodzi w skład obwodu czerkaskiego Ukrainy. Jego powierzchnia to 896 km² i liczy około 48 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Korsuń Szewczenkowski.

Współpraca naszego powiatu z powiatem Korsuń Szewczenkowski opiera się na uchwale
nr XXXVI/308/2006 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 października 2006 r. oraz na podstawie zawartego porozumienia, które w 2013 r. zostało odnowione.