Powiat Chojnicki

Herb ChojnackiPowiat chojnicki (1364 km2) położony jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Graniczy z powiatem: bytowskim, człuchowskim, kościerskim i starogardzkim leżącymi w województwie pomorskim oraz powiatem sępoleńskim i tucholskim w województwie kujawsko-pomorskim. Obszar powiatu zamieszkuje ponad 96 tys. osób, z czego w miastach żyje ponad 55 tys. Powiat chojnicki dzieli się na pięć gmin:

 • Miasto Chojnice,

 • Miasto i Gmina Brusy,

 • Miasto i Gmina Czersk,

 • Gmina Chojnice,

 • Gmina Konarzyny.

Siedziba powiatu usytuowana jest w Chojnicach. Na terenie powiatu dominują grunty leśne (52,5%), na drugim miejscu zaś znajdują się użytki rolne (37,9%). Pozostałe grunty zajmują niecałe 10% obszaru powiatu.

Na terenie powiatu działania ponad 8000 podmiotów, z czego niemal 94% to mikroprzedsiębiorstwa. Gospodarka powiatu opiera się na przetwórstwie drewna, przetwórstwie spożywczym, budownictwie oraz przemyśle metalowym i maszynowym.

Najważniejszym atutem powiatu chojnickiego są znaczne obszary przyrodnicze chronione prawem, charakteryzujące się wysoką jakością środowiska przyrodniczego. Na terenie powiatu znajdują się dwa parki krajobrazowe – Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Dodatkowo powiat posiada znaczące i wybitne walory turystyczne związane z licznie występującymi jeziorami i rzekami.

Ważnym atutem powiatu jest przynależność powiatu do regionu kulturowego Kaszub. Powiat chojnicki charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym i licznymi zabytkami.

 • Stare Miasto w Chojnicach,

 • XVIII w. Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Chojnicach,

 • Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela,

 • Brama Człuchowska wraz z kompleksem baszt, murów obronnych i fosy w Chojnicach,

 • Muzeum Historyczno- Etnograficzne w Chojnicach,

 • Park Narodowy „Bory Tucholskie”,

 • Zaborski Park Krajobrazowy,

 • Kamienne Kręgi w Odrach,

 • Akwedukt w Fojutowie,

 • zapora wodna na rzece Brdzie oraz Wielki Kanał Brdy,

 • przystań jachtowa i promenada w Charzykowach,

 • most zwodzony w Małych Swornegaciach,

 • „Kaszubska Marszruta” – sieć ścieżek i szlaków rowerowych łączących gminy powiatu,

 • miejscowości turystyczne: Swornegacie, Charzykowy, Męcikał.

Oficjalna strona: www.powiat.chojnice.pl

Powiat Korsuń Szewczenkowski wchodzi w skład obwodu czerkaskiego Ukrainy. Jego powierzchnia to 896 km² i liczy około 48 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Korsuń Szewczenkowski.

Współpraca naszego powiatu z powiatem Korsuń Szewczenkowski opiera się na uchwale
nr XXXVI/308/2006 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 października 2006 r. oraz na podstawie zawartego porozumienia, które w 2013 r. zostało odnowione.