Powiat Gnieźnieński

Powiat Gnieźnieński leży w środkowozachodniej części Polski w Województwie Wielkopolskim i zajmuje powierzchnię blisko 1254 km2. Należy on do największych w województwie zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni. Nieco ponad 140 tys. mieszkańców stanowi 4,2% ogółu ludności województwa. W granicach administracyjnych Powiatu leżą następujące gminy: Gniezno (miasto), Witkowo (miasto i gmina), Trzemeszno (miasto i gmina), Kłecko (miasto i gmina), Czerniejewo (miasto i gmina), Gniezno (gmina), Kiszkowo (gmina), Łubowo (gmina), Niechanowo (gmina), Mieleszyn (gmina).

W odległości około 50 km od Gniezna, w Poznaniu, znajduje się międzynarodowe lotnisko pasażerskie i cargo – Poznań Ławica. Stali operatorzy połączeń na tym lotnisku to Polskie Linie Lotnicze LOT, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS oraz linie lotnicze: Lufthansa, Jet Air, Ryanair, Wizzair.

Bliska odległość jaka dzieli miejscowości położone w Powiecie Gnieźnieńskim od Poznania, sprawia, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na jego terenie mają dogodny dostęp do imprez wystawienniczych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Powiat Gnieźnieński to miejsce szczególnie promujące swoją historię, jako że  historia początków Państwa Gnieźnieńskiego ściśle splata się z historią początków państwowości na ziemiach polskich, ale również walory turystyczne, takie jak Szlak Piastowski.

Jest on członkiem licznych stowarzyszeń:

 • Związek Powiatów Polskich,
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 • Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią,
 • Wielkopolska Organizacja Turystyczna,
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”,
 • Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

Powiat jest laureatem wielu nagród i wyróżnień:

 • HIT Promocji Regionu (2011 r.),
 • INNOWATOR 2010 dla najlepiej zarządzanego Powiatu w Polsce,
 • II nagroda w ogólnopolskim konkursie Samorządowy Lider Zarządzania – „Promowanie zagadnień związanych z biopaliwami” (2009 r.),
 • „Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 2009”,
 • laureat I edycji konkursu „Polska Pięknieje” (2008 r.),
 • „Powiat  Przyjazny Niepełnosprawnym” – nagroda Ogólnopolskiej Najwyższej Kapituły Orderu Radości.

Powiat Gnieźnieński podejmuje również zagraniczną współpracę samorządową: od 2003 r. z Powiatem Teltow-Flaeming (Land Brandenburgia, Niemcy); od 2004 r. z Prowincją di Forli – Cesena (Region Emilia – Romania, Włochy); od 2009 r. z Miastem Browary (Obwód Kijowski, Ukraina) oraz z Rejonem Humańskim (Obwód Czerkaski, Ukraina), a od 2010 r. z Miastem Magdeburg (Land Saksonia- Anhalt, Niemcy). Każda współpraca z zagraniczną jednostką samorządową jest poprzedzona podjęciem stosownej uchwały przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyrażenia woli współpracy. Z wszystkimi partnerami podpisane zostały dwustronne umowy o partnerskiej współpracy i pogłębianiu wzajemnych kontaktów.

Strona internetowa: http://www.powiat-gniezno.pl/

Rejon Humański

Do zapoczątkowania kontaktów z Rejonem Humańskim w Obwodzie Czerkaskim na Ukrainie, przyczyniła się współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z Ambasadą Ukrainy z siedzibą w Warszawie. W 2007 roku ówczesny Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, podczas spotkania z Ambasadorem Ukrainy w Warszawie, zainicjował możliwość współpracy z Rejonem Humańskim na Ukrainie.

Kolejnym działaniem zmierzającym do nawiązania kontaktów z Rejonem Humańskim na Ukrainie było wystosowanie listu intencyjnego do Ambasadora Ukrainy z propozycją współpracy z tą jednostką samorządową. W odpowiedzi na pismo skierowane ze strony władz Powiatu Gnieźnieńskiego, Ambasador Ukrainy Aleksander Motsyk zapewnił o swoim wsparciu w tej materii. W roku 2009 delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego złożyła wizytę w Rejonie Humańskim. Podczas wizyty odbyło się oficjalne spotkanie z tamtejszymi władzami m. in. ze Starostą Olegiem Trygubenko oraz Kierownikiem Rady Rejonu Humańskiego Stepanem Mukołowsem. W celu podjęcia konstruktywnej współpracy z Rejonem Humańskim w dniu 25 czerwca 2009 r. podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego została podjęta uchwała nr XXXVIII/306/2009 i tym samym została wyrażona zgoda w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim, w Obwodzie Czerkaskim, na Ukrainie.

Podjęcie niniejszej uchwały sprecyzowało kierunki współpracy z ukraińskim Rejonem. Analogiczną uchwałę podjęli deputowani Rejonu Humańskiego podczas XXXV Sesji Humańskiej Rady Gminnej. Zgodnie z decyzją, na mocy podjętych uchwał 21 października 2010 roku w Humaniu, władze Rejonu Humańskiego oraz Powiatu Gnieźnieńskiego podpisały Umowę o Partnerskiej Współpracy i Partnerstwie. Przejawem intensywnej współpracy była także wspólna realizacja projektu w ramach Pomocy Zagranicznej 2010. W 2011 roku przedstawiciele Rejonu Humańskiego wraz z reprezentantami Powiatu Gnieźnieńskiego, wzięli udział w międzynarodowej konferencji pn. „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo” odbywającej się w Poznaniu.

Strona internetowa: http://umanrda.gov.ua

Miasto Browary

Kontakty Powiatu Gnieźnieńskiego z miastem Browary w na Ukrainie zainicjowano w 2007 roku. O pomoc w pozyskaniu partnera z Ukrainy, Powiat Gnieźnieński zwrócił się do Stowarzyszenia Polsko-Wschodniego „Sąsiedzi” z siedzibą w Gnieźnie, a także do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS z Poznania, które zajmuje się kojarzeniem partnerów zagranicznych. W wyniku w/w podejmowanych działań, w lutym 2008 roku Powiat Gnieźnieński po raz pierwszy gościł na swoim terytorium delegację z miasta Browary. Wówczas, podczas oficjalnego spotkania pomiędzy władzami Powiatu Gnieźnieńskiego a przedstawicielami ukraińskiej strony, na mocy podpisanego listu intencyjnego, zobowiązano się do współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Z kolei jesienią 2008 roku doszło do rewizyty ze strony przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego. W celu nawiązania oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a miastem Browary, w dniu 19 marca 2009 roku, podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, radni Powiatu Gnieźnieńskiego jednogłośnie przyjęli tekst uchwały nr XXXII/275/2009, w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a miastem Browary w Obwodzie Kijowskim, na Ukrainie. Analogiczna uchwała została podjęta przez stronę ukraińską.

W następstwie podjętych uchwał, strony ukraińska i polska podpisały w Gnieźnie, w dniu 12 czerwca 2009 roku partnerską umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a Miastem Browary w Obwodzie Kijowskim, na Ukrainie. Oprócz podpisania wspomnianej umowy pomiędzy w/w samorządami, podpisana została także umowa o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesław Chrobrego w Gnieźnie a Specjalistyczną Szkołą Językową nr 5 w mieście Browary. W 2010 r. w ramach wspólnie realizowanego projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” strona polska zapoznała ukraińskich partnerów z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarach gospodarki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, pomocy społecznej oraz profilaktyki zdrowotnej.

We wrześniu 2010 r. przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego brali ponadto udział w jubileuszu 370-lecia miasta. W 2011 roku przedstawiciele miasta Browary wraz z reprezentantami Powiatu Gnieźnieńskiego, wzięli udział w międzynarodowej konferencji pn. „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”, która odbyła się w Poznaniu.

Strona internetowa: http://www.brovary.kiev.ua/

Aktualności