Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno – zachodniej Polsce. Od zachodu sąsiaduje z Niemcami, od wschodu z województwem pomorskim, południowo-wschodnią granicę dzieli z województwem wielkopolskim, a południową z województwem lubuskim. Obszar województwa zajmuje 22.892,48 km2, na którym mieszka ponad 1.693.000 ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 74 osoby na km2. Administracyjnie województwo dzieli się na 21 powiatów i 114 gmin.

Szczecin fot. Robert StachnikSzczecin – stolica województwa – jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, przemysłowym, naukowym i kulturalnym. Miasto leży w dolnym brzegu rzeki Odry, ok. 65 km od Morza Bałtyckiego oraz 130 km od stolicy Niemiec – Berlina. Dla zmotoryzowanych najdogodniejszy jest dojazd drogami krajowymi nr 3, 6, 10, autostradą A11 z Berlina lub A20 z Lubeki. Szczecin posiada pasażerski port lotniczy w Goleniowie oraz rozbudowaną sieć połączeń kolejowych. Przyjeżdżający ze Szwecji lub Danii mogą korzystać z nowoczesnych przepraw promowych z terminalem w Świnoujściu. Szczecin jest największym miastem regionu, a jego ludność liczy około 405 tysięcy osób (stan na dzień 30.12.2010 roku)

 

 Pojezierze Szczecineckie fot. Gmina SzczecinekBlisko 35% powierzchni województwa zajmują lasy, często z rzadką roślinnością i chronioną zwierzyną i ptakami. Na terenie województwa utworzono 2 parki narodowe (Woliński Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy), 6 parków krajobrazowych (Barlinecko-Gorzowski, Cedyński, Doliny Dolnej Odry, Szczeciński, Iński, Drawski) oraz 75 rezerwatów przyrody.

 

 

 

Pojezierze Szczecineckie fot. Gmina SzczecinekW regionie występuje duża koncentracja akwenów wodnych, w tym blisko 189 km wybrzeża, Zalew Szczeciński (410 km2), pojezierza: Drawskie, Ińskie, Myśliborskie i Wałeckie, zajmujące 46% obszaru województwa. Spośród 1260 jezior 7 ma powierzchnię powyżej 1000 ha, jezioro Drawsko 0 głębokości 79,8 m, jest drugim pod względem głębokości jeziorem w Polsce. Region pokrywa sieć 45 rzek i ich dopływów. Największą rzeką regionu jest Odra. Wyspa Wolin (265 km2) jest największą wyspą polskiego wybrzeża.

 

Pojezierze Drawskie fot. Gmina ZłocieniecAmatorzy czynnego wypoczynku znajdą tutaj świetne warunki do uprawiania wszelkich form turystyki aktywnej: żeglarstwa, kajakarstwa, wędrówek pieszych i rowerowych, turystyki konnej, golfa. Przez najbardziej malownicze zakątki województwa przechodzą liczne szlaki turystyczne. W oparciu o bogate pokłady borowiny i źródła solankowe funkcjonują uzdrowiska: Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Świnoujście, Kamień Pomorski i Dąbki.

Strona internetowa: http://www.wzp.pl

Obwód Mikołajowski

 

Obwód Mikołajowski leży na południu Ukrainy nad Morzem Czarnym, na wschód od Okręgu Odeskiego. Rozciąga się na dwóch strefach geograficzno-fizycznych: leśno-stepowej i stepowej. Przez terytorium regionu przepływa 85 rzek, występują również głęboko wcinające się w suchy ląd limany. Ogólnie powierzchnia lustra wody w obwodzie wynosi 13 tys. ha.

Powierzchnia
24 598 km2 (19 rejonów)

Populacja
1,25 mln (66,1% zamieszkuje w miastach)

Narodowości
75% – Ukraińcy, 20% – Rosjanie, Mołdawianie, Bułgarzy, Grecy i inne.

Klimat umiarkowany – kontynentalny z łagodną zimą o niewielkich opadach śniegu oraz gorącym i suchym latem. Średnia temperatura zimą wynosi -2°C a latem 21°C.

Bogactwa naturalne
kamień budowlany, granity, pasek, glinki, borowina, wody mineralne.

Przemysł
Przemysł jest skoncentrowany przede wszystkim w 5 miastach, gdzie wykonuje się ok 95% produkcji obwodu.
Obwód posiada duży potencjał eksportowy. Głównie eksportowane są: okręty, urządzenia mechaniczne, skóry bydlęce, glinka i produkty roślinne etc. Do obwodu importowane są najczęściej: boksyty, produkty naftowe, chemia.
Mikołajów – jest centrum produkcji maszyn, budowy krętów, metalurgii oraz przemysłu lekkiego i rybnego. Znajduje się tu ponad 60 potężnych przedsiębiorstw, których udział w ogólnej produkcji regionu to 51%. Znajdują się tu również trzy trzy porty morskie oraz jeden rzeczny.
Jużnoukraińsk – tutaj znajduje się elektrownia atomowa, dostarczająca 35% produkowanej energii w regionie.
Pierwomajsk – miasto to przoduje w produkcji silników wysokoprężnych, sprzętu rolniczego, cukru oraz tekstyliów.
Wozneseńsk – dominuje tu produkcja surowców skórzanych, obuwia, przetwórstwa rybnego oraz tekstyliów.
Oczakiw – przetwórstwo rybne (konserwy).
Dominującą gałęzią przemysłu Obwodu Mikołajowskiego jest budowa okrętów. W mikołajowskich stoczniach budowane są: tankowce, drobnicowce, kontenerowce, chłodnicowce, trawlery, pływające hotele i kutry.

Rolnictwo
Jest to druga co do wielkości gałąź produkcyjna regionu oraz pierwsza pod względem ilości zatrudnionych osób. Na każdego obywatela obwodu przypada 1,3 ha ziemi uprawnej. Uprawia się tu pszenice, jęczmień kukurydzę. Występuje tu wiele sadów oraz winnic. Hodowla ukierunkowana jest tak na produkcję mięsa jak i mleka.

Transport
W obwodzie występuje rozwinięta sieć transportu kolejowego. Drogi kolejowe to ponad 700 km z czego 33,6% jest zelektryfikowanych.
Transport samochodowy odgrywa również dużą role. Przez Mikołajów przebiegają magistrale będące częścią międzynarodowych korytarzy transportowych: Euroazjatyckiego i Czarnomorskiego.
Dzięki położeniu geograficznemu transport morski ma szczególne znaczenie dla Obwodu Mikołajowskiego. Region dysponuje trzema portami morskimi i jednym rzecznym:
– Mikołajowski Port Handlowy,
– Port Morski Oktiabrsk,
– Dniepro-Bugski Port Morski,
– Mikołajowski Port Rzeczny.
Ponadto w Mikołajowie znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Mikołajów.

Nauka i kultura
W regionie znajduje się 25 wyższych uczelni, z czego największe to Akademia Morska, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Akademia Rolnicza. Ponadto są tu filie kijowskich oraz odeskich uniwersytetów.
W obwodzie funkcjonują trzy profesjonalne teatry, filharmonia, ponad 500 domów kultury, 150 kin i ponad 500 bibliotek.

Rekreacja
Warunki geograficzne i klimatyczne, naturalne atrakcje sprzyjają rozwojowi turystyki w regionie.
Do naturalnych bogactw rekreacyjnych można zaliczyć:
– piaszczyste morskie plaże (ponad 70 km długości),
– malownicze krajobrazy brzegów Południowego Bugu,
– źródła wody mineralnej (wydobycie – 1000 m3/doba),
– lecznicze borowiny,
– 11 tys. ha lasów

 

Strona internetowa: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua

Aktualności