Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w Szczecinie – 19 września 2011 r.