Założycielskie Walne Zebrenie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 07 września 2010r.